· Üniversite öğrencilerini çağın gereksinimlerine göre hazırlama

· Öğrencilerin yalnızca mesleki alanda değil, çok yönlü yetkin olmalarını destekleme

· Öğrencilere anahtar yetkinlikleri kazandırma

· Bölümlerde okutulan zorunlu derslere oranla seçmeli, ders oranın arttırılması

· Öğrenci merkezli yaklaşım

· Disiplinlerarası eğitim anlayışı