21. Yüzyıl mezunlarının hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde; kişisel, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları 8 yetkinliği kazandırmaktır

• İletişim Becerileri

• Matematiksel Yetkinlik

• Bilim/teknolojide Temel Yetkinlikler

• Dijital Yetkinlik

• Öğrenmeyi Öğrenme

• Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yetkinlikler

• İnisiyatif Alma ve Girişimcilik

• Kültürel Bilinç ve Söylem