Öğrenci dersleri seçildikten sonra müfredat dışı dersleri seçip açılan sayfada birim kısmından ortak seçmeli dersler tıklanarak derslere erişim sağlanabilir.
Örnek olarak;