OSDK HAVUZU ALFABETİK LİSTE (5. Yarıyıl)

OSDI-001 Anadolu Arkeolojisi
OSDI-003 Biyogüvenlik
OSDI-005 Bulanık Mantığa Giriş
OSDI-007 Çağdaş Turizm Pazarlaması
OSDI-009 Çevre Sorunları ve Farkındalık
OSDI-011 Çevre Sorunları ve Yönetimi
OSDI-013 Değer Yargıları ve Karakter  Gelişimi
OSDI-015 Doğadaki Matematik
OSDI-017 Elektronik Devre Dizaynı
OSDI-019 Etkili Sunum Teknikleri
OSDI-021 Ev Zararlıları
OSDI-023 Farsça I
OSDI-025 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
OSDI-027 Genel Turizm
OSDI-029 Gıda Mühendislik Etiği
OSDI-031 Hayvancılık Ziraati
OSDI-033 Hayvan Hakları
OSDI-035 İngiliz Kültür Tarihi
OSDI-037 İslam Ekonomisi
OSDI-039 İş Sağlığı ve Güvenliği (Mühendislik)
OSDI-041 Katı model tasarımı ve animasyonu
OSDI-043 Kent Üzerine Okumalar
OSDI-045 Liderlik
OSDI-047 Madde Bağımlılığı İle Mücadele
OSDI-049 Matematik Okuryazarlığı
OSDI-051 Milli Mücadele Tarihi
OSDI-053 Modernden Postmoderne Sanat
OSDI-055 Modern Analiz Teknikleri
OSDI-057 Nobel Ödülü Almış Bilim İnsanları ve  Çalışmaları
OSDI-059 Osmanlı İktisat Tarihi
OSDI-061 Özengen Koro I
OSDI-063 PZR Tekniği ve Uygulamaları
OSDI-065 Rusça
OSDI-067 Sağlığın Toplumsal  Kuruluşu
OSDI-069 Sanatsal Anatomi
OSDI-071 Sosyal Sorumluluk Projesi
OSDI-073 Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsani Gelişme
OSDI-075 Tüketici Hukukunda Güncel Gelişmeler
OSDI-077 Türkiye’de Teşvik Sistemi
OSDI-079 Türkiye’nin Mali Yapısı
OSDI-081 Uluslararası Politik Ekonomi
OSDI-083 Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler
OSDI-085 Vatandaşlık ve Vergi Kültürü
OSDI-087 Veri Bilimi
OSDI-089 Yaşam Boyu Spor
OSDI-091 Yerel Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları
OSDI-093 Zaman Yönetimi