Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu
Rekreasyon ve Spor
Yaşam Boyu Spor
 
Diş Hekimliği Fakültesi
Değer Yargıları ve Karakter Gelişimi
Madde Bağımlılığı İle Mücadele
Çevrenin Sağlıktaki Rolü
Sağlıklı Yaşam için Spor
 
Eğitim Fakültesi
Genel Müzik Kültürü
Sanat Kültür ve Yaratıcılık
Bilimsel Süreç Becerileri Öğretimi
Doğadaki Matematik
Matematik Okuryazarlığı
Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları
Ana-Baba Eğitimi
AB ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama
Felsefe ve Sorgulayıcı Düşünce
İngiliz Kültür Tarihi
Türkiye’de Gönüllülük Çalışmaları
  
Fen-Edebiyat Fakültesi
Anadolu Arkeolojisi
Antik Çağda Gündelik Yaşam ve Maddi Kültür
Ev Zararlıları
Deney Hayvanları
Eşitsiz Gelişim ve Bölgesel Kalkınma
Çevre Sorunları ve Yönetimi
Eşitsiz Gelişim ve Bölgesel Kalkınma
Nobel Ödülü Almış Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Astronomiye Giriş
İş Sağlığı ve Güvenliği
Modern Analiz Teknikleri
Bulanık Mantığa Giriş
Tarihsel Süreçte Matematik
PZR Tekniği ve Uygulamaları
Mikrobiyal Biyodegradasyon ve Biyoremediasyon
Sağlığın Toplumsal Kuruluşu
Sosyal Girişimcilik
Milli Mücadele Tarihi
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
Dilbilime Giriş
Eski Türk Edebiyatında Temel Kavramlar
 
 Güzel Sanatlar Fakültesi
Mitoloji
Modernden  Postmoderne Sanat
Çağdaş Sanat Müzeleri
Sanatsal Anatomi
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler
Uygulamalı Ekonometrik Yöntemler
Osmanlı İktisat Tarihi
Uluslararası Politik Ekonomi
Tüketici Hukukunda Güncel Gelişmeler
Zaman Yönetimi
Finansal Okur Yazarlık
Hizmet Pazarlaması
Stres Yönetimi
Çevre Sorunları ve Farkındalık
Kent Üzerine Okumalar
Yerel Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları
Demokrasi Kültürü
Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
İslam Ekonomisi
Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsani Gelişme
Türkiye’nin Mali Yapısı
Türkiye’de Teşvik Sistemi
Vatandaşlık ve Vergi Kültürü
  
İlahiyat Fakültesi
Farsça I
Farsça II
 
Konservatuvar Müdürlüğü
Özengen Koro I
Özengen Koro II
 
Mühendislik Fakültesi
Veri Bilimi
İnternet Mühendisliği
Çevre Tarihi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Elektronik Devre Dizaynı
İşaret İşleme
Sosyal Sorumluluk Projesi
Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi
Gıda Mühendislik Etiği
Briç
Etkili Sunum Teknikleri
Bilim Tarihi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Sunum ve Sunuş Teknikleri
Katı Model Tasarımı ve Animasyonu
Basit Mühendislik Hesaplamaları
 
 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bağımlılık ve Bağımlılık ile Mücadele
Temel İlkyardım
 
Siverek Uygulamaları Bilimleri Fakültesi
Liderlik
Rusça
Proje Hazırlama
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Genel Turizm
Rekreasyon ve Turizm
Çağdaş Turizm Pazarlaması
Otel İşletmeleri Yönetimi
 
 Veteriner Fakültesi
Biyogüvenlik
Hayvan Hakları
Gıda güvenliği
Sürü Sağlığı ve Yönetimi
 
Ziraat Fakültesi
Hayvancılık Ziraati
Hayvan Yemi Hazırlanması ve Besleme