AB ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama
Ana-Baba Eğitimi
Anadolu Arkeolojisi
Antik Çağda Gündelik Yaşam ve Maddi Kültür
Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi
Astronomiye Giriş
Bağımlılık ve Bağımlılık ile Mücadele
Basit Mühendislik Hesaplamaları
Bilimsel Süreç Becerileri Öğretimi
Bilim Tarihi
Biyogüvenlik
Briç
Bulanık Mantığa Giriş
Çağdaş Sanat Müzeleri
Çağdaş Turizm Pazarlaması
Çevre Sorunları ve Farkındalık
Çevre Sorunları ve Yönetimi
Çevrenin Sağlıktaki Rolü
Çevre Tarihi
Değer Yargıları ve Karakter  Gelişimi
Demokrasi Kültürü
Deney Hayvanları
Dilbilime Giriş
Doğadaki Matematik
Elektronik Devre Dizaynı
Eski Türk Edebiyatında Temel Kavramlar
Eşitsiz Gelişim ve Bölgesel Kalkınma
Etkili Sunum Teknikleri
Ev Zararlıları
Farsça I
Farsça II
Felsefe ve Sorgulayıcı Düşünce
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Finansal Okur Yazarlık
Genel Müzik Kültürü
Genel Turizm
Gıda Mühendislik Etiği
Gıda Güvenliği
Hayvancılık Ziraati
Hayvan Hakları
Hayvan Yemi Hazırlanması ve Besleme
Hizmet Pazarlaması
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
İngiliz Kültür Tarihi
İnternet Mühendisliği
İslam Ekonomisi
İş Sağlığı ve Güvenliği (Mühendislik)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fen-Edebiyat)
İşaret İşleme
Katı model tasarımı ve animasyonu
Kent Üzerine Okumalar
Liderlik
Madde Bağımlılığı İle Mücadele
Matematik Okuryazarlığı
Mikrobiyal Biyodegradasyon ve Biyoremediasyon
Milli Mücadele Tarihi
Mitoloji
Modernden Postmoderne Sanat
Modern Analiz Teknikleri
Nobel Ödülü Almış Bilim İnsanları ve  Çalışmaları
Ortadoğu’da Toplum ve Siyaset
Osmanlı İktisat Tarihi
Otel İşletmeleri Yönetimi
Özengen Koro I
Özengen Koro II
Proje Hazırlama
PZR Tekniği ve Uygulamaları
Rekreasyon ve Spor
Rekreasyon ve Turizm
Rusça
Sağlığın Toplumsal  Kuruluşu
Sağlıklı Yaşam için Spor
Sanatsal Anatomi
Sanat Kültür ve Yaratıcılık
Sosyal Girişimcilik
Sosyal Sorumluluk Projesi
Stres Yönetimi
Sunum ve Sunuş Teknikleri
Sürdürülebilir Kalkınma ve İnsani Gelişme
Sürü Sağlığı ve Yönetimi
Tarihsel Süreçte Matematik
Temel İlkyardım
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset
Tüketici Hukukunda Güncel Gelişmeler
Türkiye’de Gönüllülük Çalışmaları
Türkiye’de Teşvik Sistemi
Türkiye’nin Mali Yapısı
Uluslararası Politik Ekonomi
Uygulamalı Ekonometrik Yöntemler
Uygulamalı İstatistiksel Yöntemler
Vatandaşlık ve Vergi Kültürü
Veri Bilimi
Yaşam Boyu Spor
Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları
Yerel Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları
Zaman Yönetimi